Present Simple - zdania przeczące

Zamień podane zdania na zdania przeczące. Użyj don't lub doesn't oraz pamiętaj o właściwej formie czasownika. Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi. W każdej chwili możesz skorzystać z podpowiedzi wciskając przycisk "Wskazówka". Pamiętaj jednak, że tracisz wówczas punkty!
1. Jane listens to music every day.
1. Jane to music every day.
2. They get up at seven o'clock.
2. They at seven o'clock.
3. Ben has dinner with his parents at six o'clock.
3. Ben dinner with his parents at six o'clock.
4. My friend Kasia watches TV in the evening.
4. My friend Kasia TV in the evening.
5. I have a shower every morning.
5. I a shower every morning.
6. Your sister tidies her bedroom at the weekend.
6. Your sister her bedroom at the weekend.
7. My parents go to Zakopane in winter.
7. My parents to Zakopane in winter.
8. She does her homework in the living room.
8. She her homework in the living room.