Przyimki: in, at, on

Wybierz właściwy przyimek. Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.
1. the morning
2. half past seven
3. nine o'clock
4. Tuesday
5. Sunday
6. the evening
7. ten to eight
8. the afternoon
9. Friday
10. five past six